Takstige på 
click-fals
Enkelt og lekkert uten inngrep i taket.