gesimsstiger
Gesimsstiger er for bruk ved rømingsvei i fra tak eller tilgang til tak. Formen på disse gjør at man slipper inngrep i gesims/tak.
Be om et uforpliktende tilbud og skisser fra oss i dag!