Vår portfolio

Et lite utvalg av jobber utført av stigemannen...

Loftstrapp til Borettslag i Drammen
Montering av brannstige på Padøy ved Bergen
Takrømning med gesims utfellbar brannstige
Base platform
Pipeplattform-1
Ryggvernstige for rømning & adkomst
Utfellbar ryggvernstige
Gesimsstige med ryggvern RVS
Utfellbar brannstige med synlig ryggvern