Til Nyttekjøretøyet

Viser det ene resultatet

  • Stabilo isfritt stillassystem for nyttekjøretøy

    kr 82.900kr 136.900 ex.mva

    Med stabilo isfritt stillassystem for nyttekjøretøy har dere de beste forutsetninger for å ferdes med et trygt og representativt kjøretøy.

    Alle bilførere er ansvarlige for en veidyktig tilstand på sine kjøretøy og enhvær entreprenør er forpliktet til å instruere sine sjåfører.
    Ifølge veitrafikkforskriftene bør ingen trafikanter være i fare ved ferdsel med kjøretøy som ikke er forsvarlig rengjort for snø, is og lignende.