vegg stiger
Veggstiger er de beste alternativer for bruk til adkomst til bygg, maskiner og som nødutgang ved brann. Veggstige er det sikreste alternativ!